loader image

บริการรับรองเอกสาร

บริการรับรองเอกสารในประเทศไทย

ATA Outsourcing ให้บริการรับรองเอกสารภาษาไทย ในหลายประเทศ โนตารีพับลิคเป็นผู้ทำหน้าที่รับรองความถูกต้องและเป็นพยาน ส่วนในประเทศไทย ทนายความรับรองเอกสารมีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าว

เรามีทนายความจำนวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูแลคำขอต่างๆ สำหรับเอกสารทั้งของบุคคลและธุรกิจด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
เอกสารรับรองมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ว่าเป็นของจริง บุคคลที่มีการรับรองเอกสารจะมีหลักฐานที่ถูกต้องหรือหลักฐานแน่นหนาเมื่อจำเป็นในศาล

ทนายความรับรองเอกสารคืออะไร

ทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นทนายความที่ได้รับการรับรองจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมีอำนาจในการรับรองเอกสาร

ทนายความรับรองเอกสารมีใบอนุญาตพิเศษที่อนุญาตให้เขาสาบานและยืนยัน เป็นพยานลายเซ็น และรับรองตัวตนของบุคคลที่ลงนามในเอกสาร เอกสารทั้งหมดสามารถใช้ในต่างประเทศหรือยื่นที่สถานฑูตในประเทศไทย

ทำไมคุณต้องมีเอกสารที่ได้รับการรับรอง

เมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยและคุณจำเป็นต้องใช้เอกสารในต่างประเทศเพื่อเสนอธุรกิจหรือเหตุผลอื่นๆ ปลายทางที่จะรับเอกสารของคุณต้องแน่ใจว่าเป็นเอกสารจริงหรือลายเซ็นจริง ดังนั้น พวกเขาจึงจำเป็นต้องมีทนายความรับรองเอกสารในดินแดนดังกล่าวเพื่อรับรองความถูกต้อง

เอกสารที่ต้องการการรับรอง

  • สำเนาหนังสือเดินทาง: เป็นเอกสารพื้นฐานที่คุณต้องใช้เพื่อประกอบการสมัครใดๆ ในต่างประเทศ เป็นไปได้มากที่ลูกค้าของเราจะมารับรองสำเนาหนังสือเดินทางของพวกเขา
  • หลักฐานแสดงที่อยู่: โดยทั่วไปแล้ว เมื่อคุณเปิดบัญชีธนาคารหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ธนาคารหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในต่างประเทศจะต้องใช้ที่อยู่ที่ถูกต้องในประเทศไทยเพื่อติดต่อกับคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องส่งเอกสารที่แสดงชื่อและที่อยู่ของคุณให้กับเจ้าหน้าที่รับรองเอกสารของเรา เช่น ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต เป็นต้น จากนั้นทนายความรับรองเอกสารของเราจะจัดทำจดหมายรับรองชื่อและที่อยู่ของคุณแนบไปกับเอกสารที่คุณให้มา

    ในกรณีที่คุณจัดทำเอกสารเป็นภาษาไทย ทนายความรับรองเอกสารของเราสามารถช่วยแปลชื่อและที่อยู่ของคุณเป็นภาษาอังกฤษได้

  • แบบฟอร์มราชการ: บางครั้งคุณจำเป็นต้องส่งเอกสารไปยังสถานทูต แต่สถานทูตต้องการให้คุณลงนามในแบบฟอร์มของสถานทูตและรับรองโดยทนายความบริการรับรองเอกสาร ในกรณีนี้ คุณสามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ศูนย์ธุรกิจของเราในกรุงเทพฯ เพื่อทำการรับรองได้
  • ลายเซ็น: เอกสารใด ๆ ที่คุณต้องลงนามในประเทศไทยและจัดส่งไปยังต่างประเทศเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจใด ๆ เช่น หนังสือมอบอำนาจ ข้อตกลง ฯลฯ ส่วนใหญ่พวกเขาจะขอให้คุณรับรองลายเซ็นของคุณจากทนายความรับรองเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าลายเซ็นเป็นของจริง

คุณจะขอรับการรับรองจากทนายความรับรองเอกสารได้อย่างไร

คุณสามารถโทรหรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อนัดพบกับทนายความรับรองเอกสารของเราได้ที่ศูนย์ธุรกิจของเราที่อาคารกรีนทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 หรือบางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด เรามีทนายความรับรองเอกสารไว้คอยช่วยเหลือคุณ

โปรดนำเอกสารของคุณที่คุณต้องการรับรองและหนังสือเดินทางของคุณมาด้วยเพื่อยืนยันตัวตน

ใช้เวลานานแค่ไหน

ขั้นตอนการรับรองเอกสารใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงในการดำเนินการ ไม่ว่าคุณจะต้องการรับความช่วยเหลือจากทนายความรับรองเอกสารไทยด้วยเหตุผลใดก็ตาม ATA Outsourcing และทนายความของเราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือในการรับรองเอกสารของคุณ

คุณมีเอกสารที่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือรับรองความถูกต้องหรือไม่

บางครั้งเอกสารที่ได้รับการรับรองจากทนายความรับรองเอกสารไทยอาจไม่เพียงพอ เอกสารของคุณอาจต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยและสถานทูตหรือสถานกงสุลที่จะใช้เอกสารนั้นด้วย ทนายความรับรองเอกสารของเราสามารถทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลในกรุงเทพฯ ในนามของคุณได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณต้องการเอกสารใดๆ ที่ผ่านการรับรองหรือไม่ คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมล เพื่อให้เราสามารถจัดการกระบวนการเหล่านี้ให้คุณได้

ติดต่อเรา

แบ่งปันความต้องการของคุณกับเรา เราจะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคา

ATA Outsourcing