loader image

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศ

ชาวต่างชาติต้องมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ออกโดยทางการไทยเพื่อประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตมีหลายใบและธุรกิจเดียวอาจต้องใช้หลายใบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น

ธุรกิจบางประเภทไม่อนุญาตสำหรับชาวต่างชาติและอยู่ในประเภทต้องห้ามของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอาจเป็นช่องทางในการเข้าถึงธุรกิจบางอย่างที่ปกติแล้วจะถูกจำกัดไว้สำหรับชาวต่างชาติ

ทีมงานของเราสามารถกรอกใบสมัครให้คุณไปที่ฝ่ายทะเบียนพาณิชย์ หลังจากนั้นใบสมัครจะถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พวกเขาจะตัดสินว่าธุรกิจนั้นเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและประเทศไทยโดยรวมหรือไม่

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างประเทศเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและยาวนาน ชาวต่างชาติที่ต้องการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจควรติดต่อทนายความที่มีประสบการณ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติและหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ติดต่อเรา

แบ่งปันความต้องการและความต้องการของคุณกับเรา เราจะติดต่อกลับพร้อมใบเสนอราคาส่วนตัวและเป็นความลับ

ATA Outsourcing